Meer eigendommen onder project

  Ref. Type Opp. Oriëntatie Verdiep. Prijs
Verhuurd 1289742 Assistentiewoningen 100 m2 Zuid 0
Verhuurd 1289752 Assistentiewoningen 100 m2 Zuid 0
Verhuurd 1289753 Assistentiewoningen 100 m2 Zuid 0
Klik voor meer info 1289754 Assistentiewoningen 100 m2 Zuid 0
Klik voor meer info 1289762 Assistentiewoningen 100 m2 Zuid 0
Klik voor meer info 1289770 Assistentiewoningen 100 m2 Zuid 0
Verhuurd 1289771 Assistentiewoningen 100 m2 Zuid 0
Klik voor meer info 1289772 Assistentiewoningen 100 m2 Zuid 0

Project

Vlaskouter 12-22, 8520 Kuurne

Senior City Kuurne - Assisentie woningen op het hoogste niveau te huur via EXPERT IMMO

Uniek woonproject te Kuurne die wordt uitgebaat door Solidariteit voor het Gezin. Dit project bestaat uit 48 erkende assistentiewoningen die voldoen aan alle wettelijke voorwaarden en dus garant staan voor kwaliteitsvol wonen. Virtuele toer : https://viewer.around.media/?id=HNMG8 . Daarnaast bieden wij u als professionele beheersinstantie, die al jaren actief is in de thuiszorg, een zeer ruim dienstenpakket aan, bvb aanwezigheid van een woonassistent, organiseren van crisis- en overbruggingszorg wanneer U in nood verkeerd en het voor U zorgeloos beheren van de residentie. Er is tevens een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte waar geregeld evenementen worden georganiseerd. Solidariteit voor het Gezin zorgt voor volgende uitgebreide zorg- en dienstverlening zoals : - dagelijkse leiding en exploitatie van de assistentiewoningen; - inzetten van een woonassistent die instaat voor de zorgcoördinatie, selt een zorgdossier op van elke bewoner en neemt de zorgtrajectbegeleiding op zich, zorgt voor de sociale netwerkvorming, waakt over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, is het aanspreekpunt voor alle administratieve en praktische ondersteuning. - garandeert de bewoners van een crisis- en overbruggingszorg : Crisiszorg met 24/24 permanentie : een onmiddellijke en aangepaste interventie in geval van een noodsituatie die niet vooraf kan worden ingeschat en waarin onmiddellijk zorg moet worden geboden; Overbruggingszorg : aangepaste zorg die aansluit bij crisiszorg en die gedurende een korte periode wordt verleend in afwachting dat de zorg wordt verleend die de bewoner zelf heeft gekozen - iedere assistentiewoning is voorzien van een noodoproepsysteem met spreek-luisterverbinding. Per flat is een polszender ter beschikking en zijn een aantal drukknoppen voorzien. - indien naar het oordeel van de behandelende arts, na overleg met de andere betrokken zorgverleners, de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand van een bewoner zodanig is dat een opname in een meer passende zorgvoorziening noodzakelijk is, verbindt de beheersinstantie zich ertoe, in overleg met de bewoner in kwestie en zijn familie of mantelzorgers, te zorgen voor een passend verblijf en de opzeggingstermijn zolang te verlengen. - de beheersinstantie richt een gebruikersraad op - de beheersinstantie wijst een klachtenbehandelaar aan - de beheersinstantie zal, op vraag en uitnodiging van de syndicus, deelnemen an de algemene vergadering van de VME. Tevens kan de beheersinstantie de syndicus uitnodigen om deel te nemen aan de bewonersraden; - de beheersinstantie staat in voor de cördinatie van het opnieuw verhuurklaar maken van een assistentiewoning, waaronder het herschilderen en uitvoeren van nodige kleine herstellingen. - de beheersinstantie staat in voor het poetsen van de gemeenschappelijke delen - iedere kwartaal worden de ramen aan de buitenzijde gereinigd - vuilniszakken dienen niet meer aangekocht te worden, vuilnis wordt gedeponeerd in de voorziene half ondergrondse containers - de beheersinstantie maakt op het einde van de maand een factuur op voor iedere bewoner - leidt de bewoners toe naar verschillende zorg- en dienstverleningen die à la carte te bestellen zijn en supplementair zullen gefactureerd worden - de beheersinstantie sluit samenwerkingsovereenkomsten af met plaatselijke handelaars voor het leveren van goederen en diensten aan huis (kapper, pedicure, manicure, bakker, drankenhandelaar, traiteur, verhuisfrima, ...) en doet de nodige inspanningen om bij de nutsleveranciers en andere firma's gunstige (groeps)tarieven te bekomen. Het staat de bewoners vrij hierop al dan niet in te tekenen. - de beheersinstantie sluit een brandverzekering af voor de inboedel van de bewoners ter waarde van 15.000 euro en voor hun voertuig in rust ter waarde van 20.000 euro. Algemene voorwaarden en polis zijn beschikbaar ter inzage - de beheersinstantie staat in voor de exploitatie van de ontmoetingsruimte - de beheersinstantie zal alles in het werk stellen om haar netwerk van vrijwilligers te activeren in de groep van assistentiewoningen, zo kan een vrijwilliger aanwezig zijn als nachtoppas en kan tevens de bar in de ontmoetingsruimte bemand worden door een vrijwilliger - U kan ten volle genieten van onze tuin, om te relaxen op onze tuinbanken of gezellig petanque te spelen - op regelmatige basis wordt een passende activiteit georganiseerd door de woonassistent, bvb kaartnamiddag, wijndegustatie, voordracht, sportnamiddag tot een BBQ en nog zo veel meer. Alle assistentiewoningen hebben een privaat zuidgericht terras, een private parkeerplaats of dito garage en verscheidene fietsenberging zijn beschikbaar. Prijzen : vanaf 46,12 euro per dag. Wij ontmoeten U graag, voor nog meer info of een bezoek bel 056/705262 . 1895 bezoekers toonden reeds interesse

Stefan Hanssens
Stefan Hanssens +32 56 70 52 62 (Ref. 1288109)